Lening van BV kan fiscaal ongunstig uitpakken

Dat ondernemers in privé geld lenen van hun BV is alledaagse praktijk. Soms echter levert dat een botsing op met de fiscus.

Een
lening van de BV voor de verbouwing van het eigen huis komt vaak genoeg voor. Voor
een lening vanuit de BV moet echter wel aannemelijk zijn of gemaakt worden dat
die volledig kan worden afgelost. Als de belastinginspecteur meent dat de
rekening-courantschuld zo hoog is dat volledige aflossing niet in de lijn der
verwachting ligt, is een IB-navorderingsaanslag een logisch gevolg. In die
aanslag zal de fiscus een uitdeling inclusief dividendbelasting in aanmerking
nemen.

De
opvatting dat een lening niet kan of zal worden afgelost kan bijvoorbeeld
blijken uit het feit dat de ondernemer in privé niet over voldoende vermogen
beschikt om uit andere middelen dan het aandelenbezit de aflossing voor het
gedeelte van de woninglening te doen.

Wilt
u meer weten over waar de grenzen liggen in de verhouding tussen uw BV en uw
privé situatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.