Meerdere schenkingen tegelijkertijd levert mogelijk voordelen op

Een redelijk deel van ouders doen jaarlijks schenkingen aan hun kinderen. Meestal gaat dit heel eenvoudig door jaarlijks een contant bedrag te schenken. Wie ook wil profiteren van belastingvoordeel laat bij de notaris periodieke schenkingen – voor minimaal vijf jaar – in een schenkingsakte vastleggen. Soms denken mensen voordeliger uit te zijn door meerdere schenkingsovereenkomsten op hetzelfde tijdstip te passeren.

Het tegelijkertijd passeren van vijf schenkingsakten voor schenkingen gedurende de komende vijf jaar ziet de Belastingdienst eigenlijk als één schenking, omdat de schenkingen met elkaar samenhangen. De Belastingdienst zou u het liefst één aanslag schenkbelasting opleggen over de totale waarde van de vijf schenkingen. Een dergelijke zaak werd voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West Brabant. De schenker verwachtte dat elk van de vijf schenkingen pas belast zou worden over het jaar dat de schenkingen worden uitgekeerd. Daarmee zou de schenker immers profiteren van de jaarlijkse vrijstelling van ruim € 5.000. De rechter ging met de opvatting van de schenker mee en oordeelde dat er geen sprake was van één schenking maar van vijf losse schenkingen.

Voor ouders die hun kinderen geld uitlenen voor het kopen van een huis is dit interessant. Dat geldt vooral voor ouders die met hun kinderen overeenkomen om jaarlijks de daaraan gekoppelde rente of een gedeelte daarvan terug te schenken. Professionele geldverstrekkers vragen om een dergelijke overeenkomst bij het verstrekken van een hypothecaire lening.

Bij meerdere schenkingen tegelijkertijd, bedoeld voor uitkering in achtereenvolgende jaren wordt met deze uitspraak in het achterhoofd de totale waarde niet ineens belast voor de schenkbelasting. Ook kunt u op deze manier praktische en eenvoudig manier gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting. Eén waarschuwing is op zijn plaats: het moet nog blijken of de uitspraak van de rechter uiteindelijk stand zal houden.

Wilt u meer weten over schenkingen en schenkingsvrijstellingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.


🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.