Multifunctioneel kerkgebouw verliest kerkenvrijstelling OZB


Het multifunctioneel maken van een kerkgebouw kan de OZB-vrijstelling voor kerken in gevaar brengen.
Kerkgebouwen in de verkoop, herbestemmen of multifunctioneel maken. In de media is er de afgelopen tijd veelvuldig aandacht aan besteed. De fiscus gaat bij de vaststelling voor de kerkenvrijstelling uit van een toerekening naar evenredigheid van het gebruik van elke afzonderlijke ruimte. Die toerekening is bepalend of aan de grens van 70% van de kerkenvrijstelling wordt voldaan.

Als de grote kerkzaal naast de zondagse diensten ook – op andere dagen – gemengd gebruikt wordt, moet deze ook voor het gedifferentieerde gebruik in aanmerking worden genomen. Het maakt ook niet uit dat de kerkzaal voor 80 tot 90% gebruikt wordt voor de openbare eredienst, het gebruik als geheel wordt meegenomen in de beoordeling van de 70%-grens

Wilt u meer weten over de regels voor kerkenvrijstelling voor de OZB? Bel ons voor het maken van een afspraak.


🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.