Negatieve rente nieuw fenomeen in notariaat

Iedereen heeft er al meerder keren van gehoord en gelezen. Banken gaan een negatieve rente hanteren op saldi op bankrekeningen vanaf 2,5 miljoen euro. Het heeft echter ook effecten voor bij de notaris gestorte koopsommen en waarborgsommen.

Koopsommen, hypotheekleningen en waarborgsommen worden tijdelijk op de derdengeldenrekening van de notaris gestort en na ondertekening van de bijbehorende akten doorgestort naar de rechthebbenden. Het tegoed op de derdenrekening van een notaris overstijgt als gevolg van de vele transacties in korte tijd vrijwel altijd de grens van 2,5 miljoen euro. Dat betekent dat de bank daarover negatieve rente berekent. De bank ziet maar één rekening en houdt er geen rekening mee dat de bedragen die er op staan aan verschillende partijen toebehoort.

Het is niet uitgesloten dat sommige banken over niet al te lange tijd de grens zelfs op 1 miljoen euro stellen. Hoe dan ook, notariskantoren kunnen niet vaststellen of het gestorte bedrag onder de eerste 2,5 miljoen valt of daarboven. Om die reden wordt een gemiddeld te betalen rente berekend over een langere periode en wordt dat als negatieve rente op het gestorte bedrag in rekening gebracht. Een andere manier die wel wordt gehanteerd is een vast bedrag per dossier.

Wilt u meer weten over het doorberekenen van negatieve rente? Bel ons voor een afspraak.


🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.