Publicatie ANBI-gegevens voortaan via standaardformulier


Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s, zoals veel stichtingen en goede doelen) zijn verplicht om vanaf dit jaar de publicatie van hun gegevens via een standaardformulier te verzorgen. Alleen kleine ANBI’s zijn uitgezonderd van de verplichting maar mogen het formulier wel gebruiken. Kleinere ANBI’s mogen het standaardformulier ook gebruiken, maar daar geldt geen verplichting voor.
U kunt de standaardformulieren downloaden vanaf de website van de Belastingdienst en vanaf websites van brancheorganisaties. Het erkenningspaspoort van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geldt ook als standaardformulier.

Naast het verplichte gebruik van het standaardformulier zijn voor grotere ANBI’s de liquidatiebepaling versoepeld en de integriteitseis aangescherpt. Overheidsinstanties hebben voortaan automatisch een ANBI-status.

Wilt u meer weten over de verplichtingen die bij een ANBI-status horen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.