Echtscheiding

Wanneer u en uw partner besluiten tot een echtscheiding, moet er veel geregeld worden. Mogelijk zal een en ander verdeeld moeten worden zoals de woning, goederen en het vermogen of schulden die u samen heeft opgebouwd. En ingeval er destijds huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, zult u die ook weer nodig hebben. 010Notaris adviseert en begeleidt u deskundig en – vooral – onpartijdig. Een notaris is immers onafhankelijk.

Voorwaarden voor een verzoek tot echtscheiding

Scheiden is op zich niet zo ingewikkeld. Als tenminste één van de twee echtgenoten het huwelijk als duurzaam ontwricht beschouwt, kan hij/zij een verzoekschrift tot echtscheiding aanvragen. Dit verzoekschrift is ontvankelijk als er aan een van de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit
  • Eén van u heeft niet de Nederlandse nationaliteit maar woont al minimaal zes maanden in Nederland
  • Geen van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit, maar tenminste één van u heeft voorafgaand aan het scheidingsverzoek 1 jaar in Nederland gewoond.

Akte van verdeling

De belangrijkste taak van de notaris is het opstellen van een akte van verdeling. Die is wettelijk verplicht wanneer u samen het huis heeft gekocht en een van u er wilt blijven wonen. In de akte leest u terug wie de eigenaar is van de woning en mogelijk wie gevrijwaard is van verdere hypothecaire lasten. We spreken dan over het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

Echtscheidingsconvenant

In het echtscheidingsconvenant worden al uw onderlinge afspraken over o.a. de alimentatie vastgelegd. Gewoonlijk stelt de advocaat het convenant voor u op. Als u evenwel bezorgd bent of uw ex deze afspraken wel na zal komen, kunt u het convenant bij ons in bewaring geven. Wij stellen dan een depotakte. Met deze akte heeft u de executoriale titel en kunt u elk elk niet nakomen van de afspraken meteen van rechtswege afdwingen.

Ouderschapsplan

Heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u bij het verzoek tot echtscheiding behalve het convenant ook een ouderschapsplan voegen. Daarin staan de gezamenlijke afspraken over hoe u de kinderen gaat opvoeden. Uw notaris kan u helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan.

010Notaris probeert eerst de basis helder te krijgen, met name de fiscale basis. Op grond hiervan bepalen we de te varen koers. De juiste basis voorkomt veel ruzie achteraf.