Huwelijkse voorwaarden

Ook na de laatste wetswijziging is trouwen onder huwelijkse voorwaarden een verstandige keuze. Weliswaar is de algehele gemeenschap van goederen nu beperkt en blijven voorhuwelijkse schulden en bezittingen buiten de gemeenschap, er zijn tal van redenen waarom u juist wel afspraken wilt laten vastleggen. U heeft bijvoorbeeld eerder samen een huis gekocht waarin een van u beiden extra geld heeft gestopt. Wanneer u dan niet wenst dat na uw huwelijk u voor gelijke delen gerechtigd wordt zult u huwelijkse voorwaarden nodig hebben.  

Eerlijk delen

Huwelijkse voorwaarden zullen u ook helpen om te gaan met een lastig gevolg van het nieuwe huwelijkse vermogensrecht: de administratie. U krijgt namelijk te maken met drie financiële plaatjes: twee privé en één gemeenschappelijk. Op zich geen probleem, maar bij einde huwelijk is het voor een eerlijke verdeling wel nodig te weten wat ieder heeft ingebracht. Wanneer u of uw partner niet kan bewijzen het overgrote deel te hebben betaald, zal het goed op basis van 50/50 verdeeld worden. Niet leuk als u al uw eigen geld bijvoorbeeld in de aankoop van de auto heeft gestopt.

Niet bloeden voor schulden van de ander

Verder zult u huwelijkse voorwaarden nodig hebben, wanneer u schulden en bezittingen  uit het huwelijk ook privé wil houden en niet aansprakelijk wil worden voor de schulden van de ander.  Schulden kunnen overigens ook anderszins voor problemen zorgen. Als u minder geld in de woningaankoop heeft gestopt toen u ging samenwonen, zult u een schuld krijgen aan uw partner. Omdat die schuld gemeenschappelijk gaat worden, zal uw partner een schuld aan zichzelf krijgen. Wilt u dit niet? Dan huwelijkse voorwaarden.

Veilig ondernemen

Zelfstandig ondernemer? Als u ook privé aansprakelijk bent, gaat uw huwelijkspartner medeaansprakelijk zijn voor uw ondernemersrisico’s. Wanneer u het geld van uw partner buiten het bereik van uw crediteuren wil houden, zult u huwelijkse voorwaarden nodig hebben. Vooral wanneer u reeds voor uw huwelijk de onderneming had, voorkomt u met huwelijkse voorwaarden grote problemen. Zo stelt de wet dat u een “redelijke bijdrage” gaat storten in de goederengemeenschap. Vooralsnog een bepaling die mogelijk tot stevige discussie kan leiden.

Verschillende stelsels van huwelijkse voorwaarden

Er zijn talloze varianten mogelijk bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden. In volgorde van populariteit vallen ze in drie categorieën, ook wel stelsels genoemd:

  • Verrekenstelsels. Tijdens het huwelijk maakt u gezamenlijk kosten. Bij einde huwelijk door scheiding of overlijden zullen de gescheiden financiën moeten worden gelijkgetrokken oftewel verrekenend worden. Dit wordt geregeld met een finaal verrekenbeding.
  • Koude uitsluiting. Er is sprake van koude uitsluiting als er geen enkele gemeenschap van goederen bestaat. Naast de wettelijk voorgeschreven, huwelijkse plicht om elkaar ‘het nodige’ te verschaffen, is er dus geen financiële binding. 100% koude uitsluiting komt de laatste decennia steeds vaker voor.
  • Anders (on)beperkte gemeenschap. Maak zelf afspraken hoe beperkt de gemeenschap van goederen moet worden. U wilt bijvoorbeeld dat ook de voorhuwelijkse schulden en bezittingen gemeenschappelijk worden, of de schenkingen en erfenissen.

Voornoemde stelsels worden niet apart toegepast in een akte van huwelijkse voorwaarden. Meestal kiest men voor een combinatie ervan, met voorwaarden die elkaar aanvullen. Huwelijkse voorwaarden kunnen op deze manier een behoorlijk complexe aangelegenheid worden.

Pensioen

Naast de best passende keuze uit bovengenoemde stelsels, kunt u ook nog kiezen wat u wilt doen met het samen opgebouwde (ouderdoms)pensioen. Standaard moet dit geld verdeeld worden volgens de Wet Verevening Pensioenrechten. In uw huwelijkse voorwaarden heeft u de mogelijkheid hiervan af te wijken.

Meer weten?

Bij 010Notaris maken we het u liever wat makkelijker. Of u nu reeds getrouwd bent of binnenkort gaat trouwen. Bel of mail daarom even met uw vragen, of kom vrijblijvend bij ons langs voor een verhelderend gesprek. Bij 010Notaris kan dat standaard ook in de avonduren en ’s zaterdags.