Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een document waarin u samen met uw partner afspraken vastlegt over financiën en de inboedel. Daarnaast staat erin wat er moet gebeuren wanneer het samenwonen tot een einde komt.

Wat kunt u in een samenlevingscontract afspreken?

In een samenlevingscontract kunnen u en uw partner een aantal belangrijke afspraken op papier zetten:

 • Verblijvensbeding Dit houdt in dat wanneer een van u komt te overlijden, de ander in de (samen aangekochte) woning mét inboedel mag blijven wonen.
 • Kosten huishouding We gaan er gewoonlijk van uit dat ieder van u naar rato van inkomen bijdraagt aan de kosten van de huishouding. U kunt natuurlijk altijd iets anders overeenkomen.
 • Inboedel Ook gaan we ervan uit dat de gehele inboedel van u samen is. Wanneer een van u iets als persoonlijk eigendom beschouwt, zal dit aangetoond dienen te worden (bonnetjes)
 • Pensioen Het gaat hier om het nabestaanden- ofwel partnerpensioen dat uitbetaald gaat worden wanneer iemand overlijdt. Daarvoor moet u wel als partner aangemeld zijn. Stuur daarom uw samenlevingscontract naar uw pensioenfonds.
 • Fiscaal Partnerschap Met een fiscaal partnerschap hoeft u niet apart belastingaangifte te doen, maar mag het gewoon gezamenlijk. Een fiscaal partnerschap biedt bovendien interessante financiële voordelen.
 • Vrijstelling Zonder samenlevingscontract bent u voor de Belastingdienst vreemden van elkaar. Bij overlijden van uw partner krijgt u als nabestaande dan ook een lage vrijstelling van €2.147 op de erfbelasting, ook al heeft u hem/haar via een testament aangewezen. Dan moet er over elke euro meer 30 tot 40% belasting betaald worden. Als u een samenlevingscontract heeft én gezamenlijk langer dan zes maanden op 1 adres heeft gewoond, krijgt u dezelfde vrijstelling als gehuwden: €643.194, en hoeven uw nabestaanden slechts 10 tot 20% over de meerwaarde te betalen.

  Wat kan een samenlevingscontract niet regelen?

  • Erfstelling Ook met een samenlevingscontract bent u geen erfgenaam van elkaar. Daar heeft u een testament voor nodig.
  • Geen gemeenschap van goederen U heeft slechts de inboedel in gezamenlijk eigendom. Al het andere blijft apart. Alleen het huwelijk zorgt voor volledige gemeenschap van goederen.
  • Ouderdomspensioen Een samenlevingscontract regelt uitsluitend het nabestaandenpensioen, niet het ouderdomspensioen.

  BELANGRIJK

  • Beëindiging Een samenlevingscontract is van rechtswege ontbonden zodra de relatie is verbroken.
  • Erkenning Woont u samen en is er een kind opkomst? Van harte, maar uw partner heeft nog niet het ouderlijk gezag, ook al gaat uw kind door hem/haar erkend worden. Ouderlijk gezag zal men moeten aanvragen bij de Rechtbank.