Uitkeringseis dividenduitkering binnen acht maanden strijdig met EU-recht

Nederland mag aandeelhouderseisen stellen aan teruggaaf van dividendbelasting. Het EU-recht staat echter niet de Nederlandse eis toe dat winst binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aan de aandeelhouders moet worden uitgekeerd. 

Dat zegt het Hof van Justitie van de Europese Unie. Eisen
aan teruggaf van dividendbelasting moeten overigens gelijk zijn voor zowel
Nederlandse bedrijven als voor bedrijven uit andere EU-landen. Een en ander
bleek nadat de Hoge Raad prejudiciële vragen over dit vraagstuk had gesteld aan
het Europese Hof. Aanleiding was een verzoek om teruggaaf van in Nederland
geheven dividendbelasting over door een buitenlands investeringsbedrijf
ontvangen dividenden.

Wilt
u meer weten over de juridische effecten van het uitekren van dividend en
eventuele teruggaaf? Bel ons voor het maken van een afspraak.