Volgende stap in wetsvoorstel mediation

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming komt dit jaar met een wetsvoorstel om de kwaliteit van mediation te waarborgen.

Het
voorstel moet ook zorgen voor een betere aansluiting tussen de gerechtelijke en
buitengerechtelijke geschiloplossing. In een
brief schrijft de minister dat hij in de eerste helft van 2020 de
hoofdlijnen uitwerkt, waarna het wetgevingstraject start. Om de kwaliteit van
mediators en hun diensten te waarborgen, komt er een wettelijk register voor
mediators.

De KNB benadrukt dat er goede kwaliteitseisen moeten komen voor
mediators, niet alleen gebaseerd op het aantal vlieguren en mediationzaken.
Verder vindt de beroepsorganisatie het belangrijk dat het tuchtrecht voor
mediators goed is geregeld. De KNB pleit ervoor dat niet meer dan één
tuchtrechter mag oordelen over het handelen van de notaris als mediator.

Verschoningsrecht

Dekker wil ook een verschoningsrecht
voor beëdigd mediators introduceren. Dat zal gaan lijken op het
verschoningsrecht dat mediators nu al hebben bij grensoverschrijdende
geschillen. Volgens de minister onderstreept dit het belang van
vertrouwelijkheid als één van de uitgangspunten van mediation.

Geschiedenis

Begin 2013 diende toenmalig Kamerlid Ard van der Steur het
initiatiefwetsvoorstel mediation in. Toen hij in 2015 minister van Veiligheid
en Justitie werd trok de VVD-Kamerfractie dit initiatiefwetsvoorstel in, zodat
Van der Steur op het ministerie verder kon met een wetsvoorstel. Na het
aftreden van Van der Steur is de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) in gesprek
gebleven met het ministerie over het wetsvoorstel. In mei 2019 organiseerde het
ministerie van Justitie en Veiligheid een meditation tafelgesprek over een nieuw
voorstel, dat nu verder wordt uitgewerkt.