Algemene volmacht

Met een algemene volmacht geeft u iemand het vertrouwen om namens u belangrijke zaken te regelen. U behoudt de regie, maar verleent een vertrouwenspersoon het recht om namens u op te treden en (desgewenst) belangrijke rechtshandelingen uit te voeren. Het (ver)kopen van een huis bijvoorbeeld. Een algemene volmacht is dan ook een uitkomst voor iedereen die nu of straks om welke reden dan ook – gezondheid, afstand – de eigen belangen niet kan verdedigen.

Er zijn twee soorten algemene volmachten:

  • Beperkte volmacht Deze is beperkt in die zin dat de gevolmachtigde slechts voor een bepaalde handeling of gedurende een bepaalde periode namens u mag optreden.
  • Volledige volmacht Aan deze volmacht zijn geen beperkingen gebonden. Uw belangenbehartiger kan op elk terrein en locatie namens u in actie komen.

Het is niet mogelijk om in een algehele volmacht bepalingen over medische zaken in op te nemen. Als u wenst dat iemand het belang van uw gezondheid en welzijn behartigt, zult u een ander document nodig hebben: een levenstestament. Die biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld een niet-reanimatieverklaring.

Goed vertegenwoordigd

Het belang van een algehele volmacht merkt u vooral in situaties wanneer u niet (meer) in de gelegenheid bent (of capabel) om gepaste actie te ondernemen. U verblijft in het buitenland of u bent door ziekte gedwongen bed te houden. Als er nu belangrijke besluiten genomen moeten worden, heeft u met een gevolmachtigde iemand die namens u de handtekening kan zetten.

Wat vindt u in een algemene volmacht?

In elke algemene volmacht vindt u de volgende onderwerpen terug:

  • Herroepbaarheid, wanneer u de volmacht wilt intrekken
  • Wijziging, wanneer u iemand anders wilt machtigen
  • Vervalmoment, bij overlijden vervalt de volmacht
  • Geldigheid, tijdelijk of onbeperkt geldig

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden van een algemene volmacht? Met een mail naar info@010notaris.nl of belletje (010-7671700) krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord.