Boot

Plannen om een boot te kopen of te verkopen? Dan hoeft dat niet altijd via de notaris. Een boot is immers (meestal) verplaatsbaar en daarmee geen onroerend goed. Alleen voor de overdracht van vaartuigen die geregistreerd staan in het scheepsregister van het Kadaster of die u daar teboekgesteld wilt krijgen, moet u langs de notaris.

Brandmerk met onuitwisbaar nummer

Een boot kopen/verkopen lijkt enigszins op de koop en verkoop van een huis. De notaris maakt alle nodige documenten in orde en zorgt voor een soepel verlopende overdracht van het registergoed. Het grote verschil voor de levering is dat een boot een brandmerk heeft, een uniek, onuitwisbaar nummer. Dat maakt het ook voor u mogelijk om de aankoop te financieren met een hypotheek erop. Zonder dit nummer zal er nooit een hypotheek gevestigd kunnen worden.

Wat kan de notaris voor u betekenen bij de overdracht van een boot?

Opstellen van de leveringsakte. Na ondertekening van de leveringsakte wordt de boot daadwerkelijk overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De notaris schrijft het vaartuig vervolgens in bij het Kadaster.

Opmaken van de hypotheekakte. In veel gevallen is een hypotheek nodig voor de financiering van de te kopen boot. De boot zelf dient daarbij als onderpand. Dit recht van hypotheek wordt gevestigd in een notariële akte en moet worden ondertekend door alle eigenaren.

Meer informatie

010Notaris is als Rotterdams kantoor uiteraard helemaal thuis in de scheepvaart.  Wilt u meer informatie of gewoon een vrijblijvende kennismaking? Bel 010-7671700 of mail naar info@010notaris.nl.