Erven & schenken

Op zoek naar goed advies over erven en schenken? 010Notaris staat u graag met raad en daad bij om het maximale uit de mogelijkheden voor de toekomst te halen. Die van uzelf en die van uw naasten. Bijvoorbeeld bij het opmaken van een testament op maat. Of met het opstellen van een fiscaal gunstig plan voor het doen van schenkingen aan uw kinderen.

Offerte aanvragen

Gerelateerde vragen

Wat is successierecht?

Successierecht is het oude woord voor erfbelasting. De belasting die elke erfgenaam moet betalen over hun erfenis of legaat. In België wordt het nog veel gebruikt, maar in Nederland spreken we sinds de wetswijziging in 2010 niet meer over successierecht maar dus over erfbelasting.

Wie is belastingplichtig?

Als erfgenaam bent u niet direct erfbelasting aan de Nederlandse staat verschuldigd. Op het moment van overlijden moet de erflater (degene waarvan u erft) zijn haar belangrijkste woon- en verblijfplaats in Nederland hebben, hier minimaal 10 jaar hebben gewoond en in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. In alle andere gevallen zal het erfrecht van het desbetreffende land van toepassing zijn.

Aangifte doen

In principe ontvangen alle erfgenamen binnen vier maanden na overlijden een aangiftebiljet van de Belastingdienst. Vaak adviseren we om hier niet op te wachten, maar een voorlopige aanslag te vragen. Dat kan rente schelen, en men kan aangeven dat alle correspondentie via de executeur moet verlopen.

Hoeveel successierechten/erfbelasting zijn erfgenamen verschuldigd?

De hoogte van de aanslag is altijd een percentage van de waarde van de nalatenschap. Welk percentage dat is, is afhankelijk van de (familie) relatie die de erfgenamen hadden met de overledene. Daarnaast zijn er de vrijstellingen. Partners hebben bijvoorbeeld een hogere vrijstelling dan de kinderen. Hier volgen de vrijstellingen voor 2018:
De partner: € 643.194
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen: € 20.371
Gehandicapte kinderen: € 61.106
Ouders: € 48.242
Overige erfgenamen: € 2.147
Het belastingtarief is voor: De partner en de kinderen: 10% over de eerste € 123.248 en 20% over de rest Kleinkinderen: 18% over de eerste € 123.248 en 36% over de rest Overige erfgenamen: 30% over de eerste € 123.248 en 40% over de rest

Hoe kan ik belastingvrij schenken?

Wilt u belastingvrij schenken? Een slimme keuze. Op die manier gaat uw geld naar iemand aan wie u het gunt en niet naar de Belastingdienst. Er zijn evenwel een paar punten waar u bij uw plannen op dient te letten. Ten eerste natuurlijk de hoogte van uw schenking. Om de fiscus buiten de deur te houden mag uw schenking niet hoger zijn dan de jaarlijkse vrijstelling. Zo mag u in 2018 uw kinderen ieder een bedrag van €5363 belastingvrij schenken. Iemand anders mag ook, maar dan mag u niet meer dan €2147 belastingvrij schenken.

Eenmalig verhoogde vrijstellingen

Ten tweede zijn er nog aparte vrijstellingen. Eenmalige verhogingen die alleen van toepassing zijn als u schenkt aan uw kinderen. U kunt een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig een bedrag belastingvrij schenken van €25.731. Meer is mogelijk – €53.602 -, maar dan moet uw geld wel aangewend worden voor de aankoop van een woning, de aflossing van de hypotheek of een dure studie.

Anywhere, anytime, any moment

Bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent

Neem contact op