Huwelijkse voorwaarden

Ook na de laatste wetswijziging is trouwen onder huwelijkse voorwaarden een verstandige keuze. Weliswaar is de wettelijke gemeenschap van goederen nu beperkt en blijven voorhuwelijkse schulden en bezittingen buiten de gemeenschap, er zijn tal van redenen waarom u juist wel afspraken wilt laten vastleggen. U heeft bijvoorbeeld eerder samen een huis gekocht waarin een van u beiden extra geld heeft gestopt. Wanneer u dan niet wenst dat na uw huwelijk u voor gelijke delen gerechtigd wordt zult u huwelijkse voorwaarden nodig hebben.

Neem contact op

Eerlijk delen

Huwelijkse voorwaarden zullen u ook helpen om te gaan met een lastig gevolg van het nieuwe huwelijkse vermogensrecht: de administratie. U krijgt namelijk te maken met drie financiële plaatjes: twee privé en één gemeenschappelijk. Op zich geen probleem, maar bij einde huwelijk is het voor een eerlijke verdeling wel nodig te weten wat ieder heeft ingebracht. Wanneer u of uw partner niet kan bewijzen het overgrote deel te hebben betaald, zal het goed op basis van 50/50 verdeeld worden. Niet leuk als u al uw eigen geld bijvoorbeeld in de aankoop van de auto heeft gestopt.

Niet bloeden voor schulden van de ander

Verder zult u huwelijkse voorwaarden nodig hebben, wanneer u schulden en bezittingen uit het huwelijk ook privé wil houden en niet aansprakelijk wil worden voor de schulden van de ander. Schulden kunnen overigens ook anderszins voor problemen zorgen. Als u minder geld in de woningaankoop heeft gestopt toen u ging samenwonen, zult u een schuld krijgen aan uw partner. Omdat die schuld gemeenschappelijk gaat worden, zal uw partner een schuld aan zichzelf krijgen. Wilt u dit niet? Dan huwelijkse voorwaarden.

Verschillende stelsels van huwelijkse voorwaarden

Er zijn talloze varianten mogelijk bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden. In volgorde van populariteit vallen ze in drie categorieën, ook wel stelsels genoemd:

Veilig ondernemen

Zelfstandig ondernemer? Als u ook privé aansprakelijk bent, gaat uw huwelijkspartner medeaansprakelijk zijn voor uw ondernemersrisico’s. Wanneer u het geld van uw partner buiten het bereik van uw crediteuren wil houden, zult u huwelijkse voorwaarden nodig hebben. Vooral wanneer u reeds voor uw huwelijk de onderneming had, voorkomt u met huwelijkse voorwaarden grote problemen. Zo stelt de wet dat u een “redelijke bijdrage” gaat storten in de goederengemeenschap. Vooralsnog een bepaling die mogelijk tot stevige discussie kan leiden.

Pensioen

Naast de best passende keuze uit bovengenoemde stelsels, kunt u ook nog kiezen wat u wilt doen met het samen opgebouwde (ouderdoms)pensioen. Standaard moet dit geld verdeeld worden volgens de Wet Verevening Pensioenrechten. In uw huwelijkse voorwaarden heeft u de mogelijkheid hiervan af te wijken.

Gerelateerde vragen

Moeten wij de huwelijkse voorwaarden geregeld hebben voordat we trouwen?

Nee, dat is niet per se noodzakelijk. U kunt uw huwelijkse voorwaarden ook na de trouwdag laten maken. Wel is het zo dat wanneer u in de tussentijd samen forse investeringen heeft gedaan zoals een huis gekocht, deze verdeeld zullen moeten worden in een akte van verdeling. Huwelijkse voorwaarden houdt immers in dat u de tot dan toe gemeenschappelijke bezittingen en schulden individueel gaat maken. Waarom huwelijkse voorwaarden staande huwelijk? Huwelijkse voorwaarden staande huwelijk worden vaak opgesteld wanneer er een grote verandering heeft plaatsgevonden in de financiële situatie van een der huwelijkspartners, en het noodzakelijk wordt iets van een veiligheidsmuur te bouwen. U of uw partner is bijvoorbeeld voor zichzelf begonnen waardoor er (zakelijke) financiële risico’s zijn ontstaan. Denk aan de crediteuren van de onderneming. De huwelijkse voorwaarden  voorkomen dan dat (ook) de partner kwetsbaar wordt. Verder kunt u als ondernemer denken aan de bedrijfsrisico’s bij einde huwelijk. Het kan zomaar gebeuren dat uw ex-partner een claim gaat leggen op het bedrijfsvermogen. Iets dergelijks is ook van toepassing bij grote erfenissen. Met huwelijkse voorwaarden zorgt u dat de erfenis buiten de gemeenschap van goederen blijft en dus gewaarborgd voor de toekomst. Zonder de voorwaarden zal ook die erfenis  verdeeld moeten worden. Dit zijn nog maar enkele redenen. Voor de wet is een reden niet noodzakelijk om huwelijkse voorwaarden staande huwelijk te regelen. Men heeft het zelfs makkelijker voor u gemaakt. U hoeft niet meer naar de rechtbank ter goedkeuring. Hierdoor is het aanmerkelijk goedkoper geworden om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen.

Kan ik huwelijkse voorwaarden later opheffen?

Geen probleem. Feitelijk komt het erop neer dat u uw onderlinge afspraken gaat wijzigen door nieuwe voorwaarden te laten opstellen. Die voorwaarden zouden kunnen inhouden dat u alle schulden en eigendommen gemeenschappelijk wenst, hoewel we dit niet altijd zullen aanbevelen. Wijzigen van huwelijkse voorwaarden is sinds 1 januari 2012  makkelijker (en voordeliger) geworden. Sinds die datum hoeft er geen goedkeuring van een rechter gevraagd te worden.

Waarom huwelijkse voorwaarden wijzigen?

Er zijn uiteenlopende redenen denkbaar om uw huwelijkse voorwaarden later te wijzigen. De meest voorkomende is een verandering in uw situatie. Wellicht had u destijds een onderneming en wilde u met huwelijkse voorwaarden de zakelijke risico’s beperken en niet de financiële positie van partner verzwakken door mogelijke schuldeisers. Nu die risico’s mogelijk zijn verdwenen omdat het bedrijf is overgenomen, kunt u besluiten om onder andere voorwaarden uw huwelijk voort te zetten.

Belasting besparen

Een andere reden doet zich voor in het geval van echtscheiding. Wanneer uw woning op naam van een van u beiden staat en deze aan de ander toebedeeld moet worden, kunt u met het wijzigen van huwelijkse voorwaarden veel besparen op schenkbelasting en overdrachtsbelasting. U verklaart eenvoudigweg dat u beiden eigenaar van de woning bent. Dergelijke fiscale besparingen zijn er ook te halen voor de erfbelasting. Als u in het zicht van overlijden de huwelijkse voorwaarden gaat wijzigen, wordt alles gedeeld en hoeft er voor de erfgenamen minder afgedragen te worden.

Kan ik met huwelijkse voorwaarden alimentatie voorkomen?

Nee, het is niet mogelijk om met behulp van huwelijkse voorwaarden verplichtingen tot partneralimentatie te voorkomen of in een clausule uit te sluiten. De wet staat dat simpelweg niet toe. Het zou er namelijk op neerkomen dat hiermee andere regels overtreden worden. Regels over onder andere het terugvorderen van uitgekeerde bijstand. U zou natuurlijk wat onderhands kunnen afspreken of een wens in de huwelijkse voorwaarden kunnen laten opnemen, maar echt rechtsgevolgen heeft zo’n wens niet. Er ontbreekt immers een bindend karakter.

Onderling afspreken

Wat u wel kunt doen voor het uitsluiten van huwelijkse voorwaarden is om met elkaar afspraken te maken tijdens de scheidingsprocedure. Een afspraak om in beginsel af te zien van partneralimentatie. Mocht straks u of uw (ex-)partner niet volledig in het levensonderhoud kunnen voorzien, is daar nog altijd de mogelijkheid om alsnog iets te regelen over partneralimentatie.

Meer weten

Wilt u meer weten over de mogelijke onderdelen van uw huwelijkse voorwaarden? Bel 010-7671700. Onze specialisten helpen u graag verder.

Wat is een periodiek verrekenbeding?

Een verrekenbeding is een bepaling in een akte van huwelijkse voorwaarden waarin u aangeeft dat uw onderlinge financiële verhouding na enige tijd weer rechtgetrokken moet worden. Partnerpensioen, een gezamenlijk uitgavenpatroon en mogelijk samen aangegane schulden zorgen er immers voor dat uw beide financiële situatie door elkaar gaan lopen. Met een periodiek verrekenbeding bepaalt u samen hoe vaak u gaat verrekenen. Meestal is dat jaarlijks.

Alles over huwelijkse voorwaarden

Wat is een finaal verrekenbeding?

Een finaal verrekenbeding is een afspraak die u in uw huwelijkse voorwaarden maakt over de manier waarop u de gezamenlijk verworven inkomsten (partnerpensioen o.a.) als ook het geld dat er was voor het huwelijk gaat verdelen bij een echtscheiding. Wat vaak wordt afgesproken is om te gaan verrekenen alsof men getrouwd was in gemeenschap van goederen. Meestal komt dit neer op fifty-fifty verdeling.

Alles over huwelijkse voorwaarden

Anywhere, anytime, any moment

Het meest toegankelijke Notariskantoor van Rotterdam

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.