Samenlevingscontract

Woont u samen of gaat u samenwonen? Stel dan een samenlevingsovereenkomst op met degene waarmee u samenwoont. Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin u samen met uw partner afspraken vastlegt over financiën en de inboedel. Daarnaast staat erin wat er moet gebeuren wanneer het samenwonen tot een einde komt.

Een samenlevingscontract is niet verplicht. Toch is het verstandig deze op te stellen. Banken vragen om een samenlevingsovereenkomst bij het aanvragen van een hypotheek. Pensioenfondsen vragen hierom bij het aanmelden van uw partner voor uw nabestaandenpensioen. Een notariële overeenkomst is sterker bewijs dan een zelfgemaakt contract.

Een samenlevingscontract kan ook fiscale voordelen hebben. Met een samenlevingscontract betaalt u bij een overlijden geen of veel minder erfbelasting. Bovendien kunt u bereiken dat de uitkering van een levensverzekering vrij van belasting aan uw partner wordt uitgekeerd.

Neem contact op

Wat kunt u in een samenlevingscontract afspreken?

In een samenlevingscontract kunnen u en uw partner een aantal belangrijke afspraken op papier zetten:

 • Verblijvensbeding: Dit houdt in dat wanneer een van u komt te overlijden, de ander in de (samen aangekochte) woning mét inboedel mag blijven wonen.
 • Kosten huishouding: We gaan er gewoonlijk van uit dat ieder van u naar rato van inkomen bijdraagt aan de kosten van de huishouding. U kunt natuurlijk altijd iets anders overeenkomen.
 • Inboedel: Ook gaan we ervan uit dat de gehele inboedel van u samen is. Wanneer een van u iets als persoonlijk eigendom beschouwt, zal dit aangetoond dienen te worden (bonnetjes)
 • Pensioen: Het gaat hier om het nabestaanden- ofwel partnerpensioen dat uitbetaald gaat worden wanneer iemand overlijdt. Daarvoor moet u wel als partner aangemeld zijn. Stuur daarom uw samenlevingscontract naar uw pensioenfonds.
 • Fiscaal Partnerschap: Met een fiscaal partnerschap hoeft u niet apart belastingaangifte te doen, maar mag het gewoon gezamenlijk. Een fiscaal partnerschap biedt bovendien interessante financiële voordelen.
 • Vrijstelling: Zonder samenlevingscontract bent u voor de Belastingdienst vreemden van elkaar. Bij overlijden van uw partner krijgt u als nabestaande dan ook een lage vrijstelling van €2.418 (2023) op de erfbelasting, ook al heeft u hem/haar via een testament aangewezen. Dan moet er over elke euro meer 30 tot 40% belasting betaald worden. Als u een samenlevingscontract heeft én gezamenlijk langer dan zes maanden op 1 adres heeft gewoond, krijgt u dezelfde vrijstelling als gehuwden: €723.526 (2023)

Wat kan een samenlevingscontract niet regelen?

 • Erfstelling: Ook met een samenlevingscontract bent u geen erfgenaam van elkaar. Daar heeft u een testament voor nodig.
 • Geen gemeenschap van goederen: U heeft slechts de inboedel in gezamenlijk eigendom. Al het andere blijft apart. 
 • Ouderdomspensioen: Een samenlevingscontract regelt uitsluitend het nabestaandenpensioen, niet het ouderdomspensioen.

Belangrijk

 • Beëindiging: Een samenlevingscontract is van rechtswege ontbonden zodra de relatie is verbroken.
 • Erkenning: Woont u samen en is er een kind opkomst? Van harte, maar uw partner heeft nog niet het ouderlijk gezag, ook al gaat uw kind door hem/haar erkend worden. Ouderlijk gezag zal men moeten aanvragen bij de Rechtbank.

Anywhere, anytime, any moment

Het meest toegankelijke Notariskantoor van Rotterdam

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.