Stichting oprichten

Wilt u een stichting oprichten? Laat u dan goed adviseren zodat uw stichting een solide basis voor de toekomst krijgt. Zeker ook, omdat u een stichting geheel zelfstandig kunt oprichten en een degelijk advies dan een groot verschil kan maken. Uiteraard zult u altijd een notariële akte nodig hebben. Een officieel document waarin alle statuten van uw stichting zijn opgenomen als ook de bevoegdheden van het bestuur. Stichtingen hebben geen leden. Een algemene ledenvergadering is dan ook niet nodig.

Neem contact op

Het doel van de stichting

Elke stichting heeft een specifieke doelstelling. Verder moet in de tenaamstelling van uw stichting het woord ‘stichting’ terugkeren. Iedereen weet dan dat ze met een stichting te maken hebben en niet met een bedrijf. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Een raad van toezicht kan toezicht houden op het bestuur, maar dit is niet verplicht.

Hoe kan de notaris u helpen bij een stichting oprichten?

Uw notaris stelt de notariële oprichtingsakte op met daarin de statuten. Daarin staan onder andere:

  • De naam van de stichting
  • Het doel
  • De bestuurders
  • De wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
  • De winst- en overschotbestemming

Statuten wijzigen

Ook voor de wijziging van de statuten is een notariële akte vereist. 

Anywhere, anytime, any moment

Het meest toegankelijke Notariskantoor van Rotterdam

Neem contact op


    Schrijf je in voor de nieuwsbrief