Wat is een voorlopige koopakte?

Een voorlopige koopakte is exact hetzelfde als een voorlopig koopcontract of koopovereenkomst: een door alle partijen ondertekend document waarin de koper en verkoper hun afspraken over de aan- of verkoop van het onroerend goed vastleggen. De koopsom staat er natuurlijk in, als ook de gewenste datum van overdracht en de wijze van betaling. Verder komen er onderling afgesproken zaken aan de orde zoals de overname van roerende goederen (vloerbedekking, niet-ingebouwde apparatuur etc.). Een voorlopige koopakte is dus geen notariële akte. Bij de notaris tekent u een zogenaamde leveringsakte.

Ontbindende voorwaarden

Een belangrijk onderdeel van de voorlopige koopakte zijn de zogenaamde ontbindende voorwaarden. Dat zijn bepalingen die ervoor kunnen zorgen dat de voorlopige koopakte later ontbonden kan worden. Later wil zeggen na afloop van de drie dagen bedenktijd die u standaard na ondertekening van de koopakte krijgt. Het is tenslotte mogelijk dat u als koper de financiering niet rond gaat krijgen. Als u dit risico niet als ontbindende voorwaarde in het contract had staan of pas hierin slaagt na het verstrijken van het overeengekomen termijn waarin die voorwaarden van toepassing zijn, zult u een boete aan de verkoper moeten betalen. Die had er immers op gerekend. Om aan die boete te ontkomen, bent u wel verplicht met bewijzen te komen. In dit geval bijvoorbeeld minimaal twee afwijzingen van hypotheekverstrekkers. Mocht u ooit in tijdnood zitten, kunt u het beste met de verkoper een verlenging afspreken van voornoemde termijn. Dan heeft u extra tijd om de financiering te regelen. U dient dit wel schriftelijk overeen te komen.

Waarborgsom

Een ander belangrijk punt in de voorlopig koopakte is de afspraak over de aanbetaling. Daarmee krijgen u en verkoper de zekerheidsstelling dat de transactie toch echt nagekomen wordt. Veelal gebeurt dit door een waarborgsom over te maken ten hoogte van 10% van de aankoopsom. Dit bedrag betaalt u niet aan de verkoper maar aan de notaris die het voor de verkoper gaat beheren. Zodra de transactie is afgerond, zal hij dit bedrag op de nota van afrekening met u verrekenen. Heeft u onvoldoende om die aanbetaling te doen? Dan kunt u door de bank een bankgarantie laten afgeven. De bank stelt zich dan garant voor de aanbetaling.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.