Koopcontract / koopovereenkomst

Een koopcontract of koopovereenkomst is wettelijk verplicht als u een huis gaat kopen of verkopen. Het gaat immers om een transactie waarbij veel geld is gemoeid. Voor u als koper of verkoper is het dus belangrijk een koopcontract te tekenen waarin alle afspraken en voorwaarden duidelijk zijn opgenomen. U moet erop kunnen bouwen. Koopcontracten kunt u zelf downloaden of laten opstellen door uw makelaar. Maar u kunt er ook voor langs de notaris. Hij is onafhankelijk en heeft alle kennis en ervaring om een waterdicht contract voor u op te stellen.

Neem contact op

Wat kan de notaris voor u betekenen?

Wat staat er in een koopcontract?

Een koopcontract – ook wel notariële koopakte genoemd – is meestal een omvangrijk document. U vindt er alle gegevens van de kopende en verkopende partijen en uiteraard die van de desbetreffende woning: adres, kadastrale sectie, nummer en oppervlakte of het aandeel in de gemeenschap (de VVE). Verder komen alle afspraken over de prijs en de wijze van betaling aan de orde als ook de datum van (op)levering en de eventuele lijst van over te nemen roerende zaken.

Ontbindende voorwaarden

 Een belangrijke paragraaf in de koopovereenkomst is die over de ontbindende voorwaarden. Deze voorwaarden geven aan wanneer er van verder schakelen kan worden afgezien. Dat is mogelijk als er geen huisvestingsvergunning wordt afgegeven, de bodem onder het perceel verontreinigd blijkt te zijn of als u als koper de financiering niet rondkrijgt. Die periode waarin u die financiering in orde moet krijgen is beperkt. Wanneer het u niet lukt, om dit tijdig te regelen kan de koop afgeblazen worden. U zult dan moeten bewijzen dat u zich hiertoe voldoende heeft ingespannen. Anders kan een boete dreigen.

Inschrijving in het Kadaster

Ook als koper wilt u de zekerheid dat alles doorgaat. En dat de verkoper de woning niet eventjes aan een ander verkoopt of dat een schuldeiser tussenbeide komt omdat de verkoper in de financiële problemen is geraakt. Wanneer u hiertoe enige risico’s ziet, kunt u overwegen het koopcontract te laten inschrijven in het Kadaster. De deal bijft dan goed beschermd.

Waarborgsom

Een ander (vaak) terugkerend element in het koopcontract is de manier waarop u als koper zekerheid aan de verkoper geeft. Die kan namelijk bezig zijn met de aankoop van een andere woning. Zekerheid geeft u door het storten van een waarborgsom op de derdengeldenrekening van de notaris of door hem een bankgarantie te geven. U dient dit tijdig te doen, bijvoorbeeld binnen drie weken na het tekenen van het koopcontract. Het is zowel de taak van de makelaar als van de notaris om goed in de gaten te houden dat dit gebeurt. De verkoper kan immers flinke schade lijden als de koper toch afhaakt en hij/zij elders een huis heeft gekocht.

Anywhere, anytime, any moment

Het meest toegankelijke Notariskantoor van Rotterdam

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.