Afwegen van belangen van minderheidsaandeelhouder bij fusie


Reorganisaties van ondernemingen hebben vaak ook gevolgen voor de rechtsvorm. Een voorbeeld daarvan is als binnen een concern in het kader van reorganisatie wordt besloten om twee dochtervennootschappen te laten fuseren. Daarvoor is een fusiebesluit is nodig dat conform de wettelijke voorschriften is genomen. Verder moeten de fusiestukken worden gedeponeerd en het fusievoornemen worden gepubliceerd.

In dit hele proces vraagt ook de positie van een minderheidsaandeelhouder in een van de te fuseren vennootschapen om aandacht. Die is verplicht om zijn aandelen aan te bieden, maar wat nu als er geen overeenstemming over de koopprijs is? De rechter moet dan uitkomst bieden.

Het staat een notaris niet vrij om e fusieakte te passeren als niet duidelijk is of de minderheidsaandeelhouder met de fusie in zijn belangen wordt geschaad. De rechter beschikt hierbij wel over een handvat, het zogenaamde Novitaris-arrest waaruit blijkt dat de notaris zijn dienstverlening moet weigeren als het recht van een derde een beletsel is voor de fusie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het concern geen rechtmatig belang bij de fusie zou hebben. Meestal is wel duidelijk dat het belang van het concern zwaarder weegt dan het belang van minderheidsaandeelhouder.

Het kan ook zo zijn dat het concern onrechtmatig handelt door van de notaris het passeren van de fusieakte te verlangen. In het Novitaris-arrest is duidelijk vermeld dat het enkel plegen van wanprestatie niet aan het handelen van de notaris in de weg staat.
Als er geen andere gronden zijn, zou er in deze gevallen geen reden voor de notaris zijn om de dienstverlening te weigeren en kan de fusie-akte worden gepasseerd.

Wilt u meer weten over reorganisaties of fusies waarbij minderheidsaandeelhouders zijn betrokken? Bel ons voor het maken van een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.