Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot UBO-register

(Bron: KNB) De minister van Financiën onderzoekt of Wwft-instellingen zoals notarissen ruimere toegang tot het UBO-register kunnen krijgen. Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van de Eerste Kamercommissie voor Financiën over de wetsvoorstellen voor het UBO-register. De commissie besloot dat de wetsvoorstellen nog niet rijp zijn voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer. De […]

Lening van BV kan fiscaal ongunstig uitpakken

Dat ondernemers in privé geld lenen van hun BV is alledaagse praktijk. Soms echter levert dat een botsing op met de fiscus. Een lening van de BV voor de verbouwing van het eigen huis komt vaak genoeg voor. Voor een lening vanuit de BV moet echter wel aannemelijk zijn of gemaakt worden dat die volledig […]

Begrip “afstammelingen” zorgt voor onduidelijkheid in testament

Het gebruik van het woord “afstammelingen” in uw testament, in plaats van het begrip “kinderen” kan tot problemen leiden bij het afwikkelen van de uiteindelijke nalatenschap. Met afstammelingen kunnen niet alleen de kinderen afzonderlijk worden bedoeld, maar bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen gezamenlijk voor elk gelijke delen. De vraag is of dat stand houdt. Wat kan […]

Alleen automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract

Beperk de automatische koppeling van erkenning en gezag tot kinderen van koppels met een notarieel samenlevingscontract. Dat adviseren de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) aan de Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Die commissie kan op 20 februari schriftelijk reageren op het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’. Het wetsvoorstel […]

Volgende stap in wetsvoorstel mediation

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming komt dit jaar met een wetsvoorstel om de kwaliteit van mediation te waarborgen. Het voorstel moet ook zorgen voor een betere aansluiting tussen de gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing. In een brief schrijft de minister dat hij in de eerste helft van 2020 de hoofdlijnen uitwerkt, waarna het wetgevingstraject start. Om […]

Europees notariaat voor Europees paspoort voor rechtspersonen

De Raad van Europese notarissen (CNUE) gaat op voorstel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een Europees paspoort voor rechtspersonen bepleiten. Dit initiatief is genomen in afwachting van een Europees handelsregister. De Algemene Vergadering van de CNUE heeft het voorstel overgenomen, meldt de KNB. De bedoeling van een Europees paspoort is dat de Europese notarissen […]

Periodiek verrekenbeding zonder jaarlijkse aandacht heeft geen betekenis

Een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden bevat afspraken tussen partners om het overgespaarde inkomen periodiek met elkaar te verrekenen, vrijwel altijd jaarlijks. Wordt er niet jaarlijks verrekend, dan zijn bij een echtscheiding of overlijden de rapen gaar. De financiële nadelige gevolgen zijn dan niet te overzien.Rechters hebben zich al talloze keren uitgesproken in zaken waarin […]

Wel of niet oversluiten hypotheek bij lage rente

Een onderzoek naar het oversluitgedrag van Nederlanders voor hun hypotheek wijst uit dat men een bedrag van gemiddeld € 224 misloopt bij niet oversluiten. Verreweg de meeste huizenbezitters denken er niet over hun hypotheek over te sluiten. Of men vermoedt hiervoor niet in aanmerking te komen, of dat het teveel inspanning kost. In de praktijk […]