Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is – als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen – de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Er gaan nu geluiden op om de schenkingsregeling verhoogde vrijstelling eigen woning te beëindigen. De regeling zou namelijk een van de redenen zijn waardoor de huizenprijzen in korte tijd enorm zijn gestegen.

Uit schattingen van het ministerie van Financiën blijkt dat het aantal schenkingen sinds de verruiming van de regeling in 2017 is verdubbeld naar ongeveer 20.000 schenkingen per jaar. Volgens Financiën loopt de schatkist hierdoor ieder jaar 190 miljoen euro schenkbelasting mis. Hierbij kan men zich afvragen of de schenkingen ook gedaan zouden zijn als de extra vrijstelling niet bestond. In de praktijk zien we dat vooral starters op de huizenmarkt profiteren van deze regeling. De vrijstelling geldt namelijk alleen voor huizenkopers tot 40 jaar.

In de huidige woningmarkt waarin de vraag naar huizen groter is dan het aanbod en in combinatie met de extreem lage hypotheekrente geeft de extra ton op zak aanleiding tot het elkaar overbieden. Hierdoor gaan courante woningen vaak weg voor bedragen die ver boven de oorspronkelijke vraagprijs liggen.
De regeling lijkt dan ook – naast het opdrijven van de huizenprijzen – ook tot ongelijkheid op de woningmarkt te leiden. De koper die geen rijke ouders of familieleden heeft valt veelal buiten de boot en moet noodgedwongen bij de ouders blijven wonen of veel te duur een huis of appartement huren.

Het pleidooi dat nu hier en daar geventileerd wordt is dat de schenkingsregeling beëindigd moet worden, hoewel erkend moet worden dat de schenkingsregeling niet de enige oorzaak is van de hoge prijzen en krapte op de markt. Ook de productie van nieuw woningen blijft al jaren achter bij de vraag, mede dankzij de strenge milieumaatregelen van de overheid, al dan niet ingegeven/opgelegd door Europa. Ook uit een recent onderzoek uitgevoerd door De Nederlandse Bank blijkt dat de schenkregeling eigen woning leidt tot hogere prijzen.

De conclusie van DNB is dat starters uiteindelijk niet veel geholpen zijn met een groter aankoopbudget. Zonder de regeling had met minder geld wellicht een zelfde huis gekocht kunnen worden. Dit alles neemt niet weg dat het voor een koper bijzonder prettig is een belastingvrije schenking van ruim € 100.000 te mogen ontvangen. Zolang de regeling nog bestaat en met een verstandig aankoopbeleid (laat je niet gek maken) komt het eerste eigen huis wellicht toch binnen bereik.

De vrijstelling komt niet zomaar. Om er gebruik van te kunnen maken gelden strikte regels. Wij weten exact welke. Staat je een dergelijke schenking te wachten? Bel ons voor het maken van een afspraak.


🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.