BV populaire rechtsvorm voor ondernemer


In 2020 zijn opvallend meer besloten vennootschappen (BV’s) opgericht ten opzichte van een jaar eerder. De stijging bedroeg 7,5%. Het is vrij eenvoudig om een BV op te richten. Er is geen kapitaalstorting of storting in natura nodig. Aandeelhouders hebben flexibele rechten in zaken als stemrecht, blokkering en winstuitkering uit het handelen met de eigen besloten vennootschap.

De BV is voor veel ondernemers bereikbaar. Onderneemt u nog niet in een BV? Als eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap loopt u in privé grote risico’s. U bent ook in privé aansprakelijk voor de schulden in uw onderneming. U kunt nu snel en redelijk eenvoudig de privé-aansprakelijkheid buiten sluiten. Immers wordt de besloten vennootschap dan aansprakelijk en niet u in privé!
Vooral als u uw onderneming nu in de vorm van een maatschap voert, is de flexibele besloten vennootschap zeker qua aansprakelijkheden een goed alternatief.

Voordelen BV

  1. Er is geen minimumkapitaal meer nodig.
  2. De crediteurenbescherming is gebaseerd op een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders.
  3. Aandeelhouders kunnen ‘eigen’ bestuurders benoemen.
  4. Er bestaat geen wettelijk verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen, aandelen zijn, desgewenst en als dat in de statuten mogelijk is gemaakt, vrij overdraagbaar.
  5. Er zijn ruime mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.
  6. De vennootschap kan stemrechtloze of winstrechtloze aandelen invoeren.
  7. In de statuten kan een regeling worden opgenomen over flexibele verdeling van het stemrecht.
  8. Er is een adequate wettelijke geschillenregeling.
  9. Beschikt uw BV over statuten die voor 1 oktober 2012 zijn opgesteld? Dan kunnen die statuten in tegenspraak zijn met de nieuwe wetgeving. U profiteert dan niet zonder meer van de nieuwe wetgeving omdat bestaande statuten dan blijven gelden. Wilt u wel de voordelen van de nieuwe wetgeving toepassen, dan moet u de statuten laten aanpassen.

Brexit

Voor de stijging in 2020 is geen duidelijke verklaring, maar dat kan een gevolg zijn van de Brexit. De Britse Limited Liability Company(Ltd) valt na Brexit niet langer onder de classificatie ‘binnen Europese Unie (EU)’. Gevolg hiervan is dat de ‘Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen’ van toepassing wordt en bedrijven daarom wellicht overstappen naar een bv. Overige akten in de ondernemingspraktijk namen bijna allemaal af in aantal. Zo daalde het aantal nieuw opgerichte stichtingen met 10 procent tot onder 7.700 en het aantal leveringsakten van aandelen met 1 procent tot 28.600. Statutenwijzigingen van bv’s daalden met 5,2 procent tot iets meer dan 14.800; die van stichtingen stegen licht met 1 procent tot ongeveer 3.150 akten.

Wilt u meer weten over het oprichten van een BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.