Wat is een executeur?

Een executeur - vroeger ook wel executeur testamentair genoemd - is een per testament benoemd persoon die bevoegd is om de gehele nalatenschap af te wikkelen. Hij/zij is als vertrouweling bij het opstellen van het testament gevraagd om de afwikkeling ervan onder diens hoede te nemen.

Een executeur in uw testament?

Als erflater heeft u de vrijheid om de taken van de executeur zo specifiek mogelijk te omschrijven. Eventueel kunt u meerdere executeurs aanwijzen:
    • De begrafenisexecuteur
Diens taken zijn beperkt tot het regelen van de begrafenis of crematie.
    • De beheersexecteur
De beheersexecuteur regelt niet alleen de uitvaart, maar heeft ook de taak om de nalatenschap af te wikkelen. Die taak bestaat bovenal uit het maken van een boedelbeschrijving. Die is van belang voor de keuze van de erfgenamen om de nalatenschap te weigeren of anders zuiver dan wel beneficiair te aanvaarden. Daarnaast zorgt hij/zij voor de beëindiging van alle lopende contracten, het innen van openstaande vorderingen en het voldoen van eventuele schulden. Men mag daartoe zelfs eigendommen verkopen. Voorts kunt u in uw testament hem of haar speciale opdrachten verlenen zoals het zorgen voor nieuw onderdak van huisdieren. In elk geval heeft de beheersexecuteur de plichten om de aangifte erfbelasting in te dienen, maar ook om rekenschap en verantwoording af te leggen bij de erfgenamen. Zij moeten alles kunnen controleren en mogen eventueel tussentijds hiernaar informeren.
  • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder
  • Deze executeur heeft dezelfde taken als de beheersexecuteur maar mag testamentair extra bevoegdheden krijgen zoals het verdelen van de erfenis.
De executeurs hoeven al hun werk niet kosteloos te doen. Wettelijk hebben zij recht op een standaardvergoeding ten hoogte van 1% van het vermogen dat de erflater heeft op de dag van overlijden. Per testament mag u uiteraard hiervan afwijken.

Genoemd in een testament?

Als u aangewezen bent als executeur heeft u niet de plicht om deze taken op uw schouders te nemen. Heeft u hiertegen geen bezwaar, dan zult u zeker langs de notaris moeten voor een zogenaamde Verklaring van Executele. Daarmee legitimeert u uzelf bij andere partijen zoals de bank. Verder kan de notaris u ondersteunen met de taken of ze zelfs geheel voor u uitvoeren. Belangrijk is evenwel dat de erfgenamen goed op de hoogte worden gehouden. Vaak neemt de afwikkeling veel tijd in beslag. Een goede verstandhouding kan veel voorkomen.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.