Wat is successierecht?

Successierecht is het oude woord voor erfbelasting. De belasting die elke erfgenaam moet betalen over hun erfenis of legaat. In België wordt het nog veel gebruikt, maar in Nederland spreken we sinds de wetswijziging in 2010 niet meer over successierecht maar dus over erfbelasting.

Wie is belastingplichtig?

Als erfgenaam bent u niet direct erfbelasting aan de Nederlandse staat verschuldigd. Op het moment van overlijden moet de erflater (degene waarvan u erft) zijn haar belangrijkste woon- en verblijfplaats in Nederland hebben, hier minimaal 10 jaar hebben gewoond en in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. In alle andere gevallen zal het erfrecht van het desbetreffende land van toepassing zijn.

Aangifte doen

In principe ontvangen alle erfgenamen binnen vier maanden na overlijden een aangiftebiljet van de Belastingdienst. Vaak adviseren we om hier niet op te wachten, maar een voorlopige aanslag te vragen. Dat kan rente schelen, en men kan aangeven dat alle correspondentie via de executeur moet verlopen.

Hoeveel successierechten/erfbelasting zijn erfgenamen verschuldigd?

De hoogte van de aanslag is altijd een percentage van de waarde van de nalatenschap. Welk percentage dat is, is afhankelijk van de (familie) relatie die de erfgenamen hadden met de overledene. Daarnaast zijn er de vrijstellingen. Partners hebben bijvoorbeeld een hogere vrijstelling dan de kinderen. Hier volgen de vrijstellingen voor 2018:
De partner: € 643.194
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen: € 20.371
Gehandicapte kinderen: € 61.106
Ouders: € 48.242
Overige erfgenamen: € 2.147
Het belastingtarief is voor: De partner en de kinderen: 10% over de eerste € 123.248 en 20% over de rest Kleinkinderen: 18% over de eerste € 123.248 en 36% over de rest Overige erfgenamen: 30% over de eerste € 123.248 en 40% over de rest

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.