Wat zijn mentorschap, bewindvoering en curatele?

Wanneer mensen niet (meer) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, kunnen zij juridische bescherming krijgen. Hulpverleners en/of familie kunnen dan bij de kantonrechter een aanvraag doen voor mentorschap, bewindvoering of curatele. De kantonrechter zal een oordeel vellen over de mate waarin bescherming nodig is, en vervolgens een mentor, bewindvoerder of curator toewijzen. Dat kan een familielid (de partner) zijn of een professional. Ook de notaris kan gevraagd worden om bijvoorbeeld als bewindvoerder op te treden.

Bewindvoering

Bewind heeft slechts betrekking op financiële beslissingen. Er zijn twee soorten bewindvoeringen: bewindvoering in een wsnp-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) en beschermingsbewind dat van toepassing is op mensen met verminderde lichamelijke en geestelijke vermogens. In beide situaties krijgt de bewindvoerder de volledige zeggenschap over vermogen en inkomsten van degene die onder bewind is gesteld en de machtiging om belangrijke financiële beslissingen te nemen. Hij/zij is verantwoordelijk voor diens belangen en kan hierop door de rechter worden aangesproken.

Mentorschap

Mentorschap ondersteunt mensen die moeite hebben de regie over hun leven te houden. De door de rechtbank benoemde mentor is bevoegd om besluiten te nemen over hun verzorging, verpleging en medische behandeling. Kortom, alles wat niet met geld te maken heeft. Hij/zij kan iedere natuurlijke persoon zijn, een familielid, vriend of buurvrouw zolang men direct betrokken is en niet zelf handelingsonbekwaam.

Curatele

De curatele is een bescherming van zowel persoon als vermogen. Wie onder curatele is gesteld, verliest de handelingsbekwaamheid en kan op geen enkele wijze zelfstandig een rechtshandeling verrichten. De curator zal dan de onder curatele gesteld persoon vertegenwoordigen en diens belangen behartigen.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.