Melding pensioenrecht samenwoners bij pensioenfonds

Samenwoners leggen meestal in hun samenlevingscontract vast dat zij elkaar weer aanwijzen als pensioengerechtigde voor partnerpensioen. Daarvoor is nog wel een extra actie nodig: die afspraak daadwerkelijk aanmelden bij het pensioenfonds

Als een van de partners zich niet aan deze afspraak houdt en vergeet de ander aan te melden bij zijn of haar pensioenfonds(en) of -verzekeraar(s), dan beoordeelt de rechter dat als een toerekenbare tekortkoming in het nakomen van de samenlevingsovereenkomst. Dat levert een schadeplicht op voor de partner die aanmelding heeft verzuimd.

Betekent dat dan ook dat diegene afstand moet doen van alle opgebouwde rechten van partnerpensioen zodat dat wordt aan het pensioen van zijn of haar partner? Nee, dat is zeker geen automatisme. Het hangt er van af of de benadeelde partner ook gedeeltelijke ontbinding van de samenlevingsovereenkomst vordert. Is dat niet gebeurd en heeft de ander de rest van de overeenkomst netjes nageleefd, dan hoeft deze niet te vrezen dat alle rechten overgaan op de ander. In dat geval moet alleen de door de benadeelde geleden schade worden vergoed.

Wilt u meer weten over het aangaan van een samenlevingsovereenkomst en de verplichtingen die daar uit voortvloeien? Bel ons voor het maken van een afspraak.


🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.