Rechtsgeldige besluiten buitengewone algemene ledenvergadering vragen zorgvuldigheid

Als een buitengewone algemene ledenvergadering niet op de juiste manier wordt georganiseerd, zijn de aldaar genomen besluiten niet rechtsgeldig.

Onvrede over het beleid van een verenigingsbestuur kan er toe leiden dat leden zelf een buitengewone algemene ledenvergadering bijeenroepen. Daarbij moet worden gelet op de bepalingen in de staturen over de manier waarop een (buitengewone) algemene ledenvergadering bijeen moet worden geroepen.

Als dat allemaal volgens de regels is gebeurd, is het vervolgens weer noodzakelijk dat er een in de statuten vermelde drempel wordt gehaald van het aantal leden dat het wenselijk vindt dat een buitengewone algemene ledenvergadering zal worden belegd. Als die drempel wordt gehaald, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen.
Een tweede obstakel is dat degenen die bij de leden peilen of zij instemmen met het houden van een buitengewone algemene ledenvergadering, het aantal voorstanders daarvan voldoende aannemelijk kunnen maken. Ten derde is het ook van belang dat aangetoond kan worden dat vervolgens alle leden van de vereniging een uitnodiging voor de vergadering hebben ontvangen.
Als aan een van de drie vereisten niet is voldaan, kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.

Wilt u meer weten over de vereisten voor het bijeenroepen van een algemene vergadering en het nemen van rechtsgeldige besluiten daarin? Bel ons voor het maken van een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.