Registratie in UBO-register binnen anderhalf jaar

Met ingang van 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaar of de uiteindelijk belanghebbende (UBO: Ultimate Beneficial Owner) in een UBO register in te schrijven.

De ondernemingen krijgen vanaf invoering van het register 18 maanden de tijd om hun UBO in te schrijven. De kamer van koophandel beheert het UBO register. Doel van het register is het tegengaan van financieel economische criminaliteit zoals witwassen, corruptie, belastingontduiking en fraude.

Een uiteindelijk belanghebbende is iemand die meer dan een kwart van alle aandelen in een vennootschap heeft, of meer dan een kwart van het stemrecht, of als je de feitelijke zeggenschap in een onderneming hebt.
De registratieplicht geldt onder meer voor besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties, maatschappen vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, Europese vennootschappen, Europese economisch samenwerkingsverbanden en kerkgenootschappen.
De gegevens die worden opgeslagen in het UBO register zijn openbaar. Dat betekent dat van iedere UBO de voor en achternaam zijn op te vragen, geboortemaand en jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Niet openbaar zijn gegevens die uitsluitend zijn op te vragen door daartoe bevoegde instanties, te weten het burger service nummer en het fiscaal identificatienummer, de geboortedag, geboorteland en plaats, het woonadres een kopie van een legitimatiebewijs en bewijsstukken waar het economische belang uit blijkt.

Zoeken in het UBO register kan uitsluitend op naam van de onderneming of rechtspersoon, op naam van de UBO zoeken kan niet. Voor het opvragen van informatie worden kosten in rekening gebracht.
Als iemand minderjarig is, onder curatele of bewind staat of politiebeveiliging heeft kan de UBO verzoeken om de openbare gegevens af te laten schermen.
Buitenlandse ondernemingen worden niet in het UBO register opgenomen, zij zullen zich moeten houden aan de wet en regelgeving in hun thuisland.
Naast dit UBO register gaat er ook nog een tweede UBO register komen voor in Nederland actieve trusts en voor fondsen voor gemene rekening.

De impact van het UBO register is voor het bedrijfsleven, vooral het MKB en familiebedrijven, best groot. Ineens ligt er heel veel informatie op straat. Wit u er meer over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.