Schenkingen aan goede doelen worden strenger gereguleerd

Vanaf dit jaar gelden er strengere regels voor schenkingen aan goede doelen met de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wilt u dit jaar schenkingen doen, let dan op de nieuwe regels.

De Belastingdienst legt schenkingen in contanten aan banden en heeft ook een taxatieplicht ingevoerd voor sommige schenkingen in natura. Voorwaardelijke schenkingen moeten ook worden voorkomen.
Tot 2021 kon u contante schenkingen aan ANBI’s aftrekken van de belasting en was het voldoende dat u voor de belastingaftrek een kwitantie van de schenking kon overleggen. Dat is niet langer mogelijk, u moet voor een correcte aangifte een bedrag overmaken aan de ANBI en het bankafschrift bewaren.
Voor schenkingen in natura moet u een onafhankelijke taxatie laten uitvoeren als de schenking een waarde heeft van meer dan € 2.500.

Fondsen gaan meewerken met de Belastingdienst als het gaat om het opsporen van fraude bij voorwaardelijke schenkingen. Dat zijn schenkingen die kunnen worden herroepen als niet aan de voorwaarden is voldaan. Belastingdienst en fondsen willen hiermee voorkomen dat een belastingplichtige in een kalenderjaar geld aan een goed doel schenkt, profiteert van de giftenaftrek in dat jaar en vervolgens de gift in het nieuwe kalenderjaar herroept. Goede doelen werkten daar vaak aan mee vanwege de relatie met de schenker. Fondsen gaan nu bij de Belastingdienst melden als er een substantiële gift zonder reden wordt herroepen, in gevallen van vermoede fraude kan dat ook bij kleinere schenkingen worden gedaan.

Wilt u meer weten over de nieuwe regels bij voor schenkingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.


🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.