Schenkingen bij onderbewindstelling streng gereguleerd

Dat ouders schenkingen doen aan hun kinderen is van alle tijden. Alle vrijheid binnen de grenzen van de wet. Als er sprake is van bewindvoering is alles anders.

Bij terminale ziekte van een onder bewind gestelde langstlevende ouder is het duidelijk dat deze bij leven niet zoveel gebruik zal maken van zijn of haar financiële middelen. Als schenkingen in die situatie de verzorging niet in de weg staan, lijkt de weg voor schenkingen vrij.

Echter, in principe kunnen schenkingen niet plaatsvinden als de schenker zijn of haar wil niet zelf kan bepalen. Dat zou alleen kunnen als klip en klaar vaststaat dat deze vóór onderbewindstelling al schenkingen deed. Afwijken van deze basisregels is alleen mogelijk als de rechter daar toestemming voor geeft. Dat kan de rechter doen op basis van een bijzondere omstandigheid, bijvoorbeeld omdat er met de verkoop van het huis van de ouder flink extra geld is vrijgekomen. Met een dergelijke afwijking wordt ook geen schenkingstraditie gecreëerd.

Als er wel een schenkingstraditie kan worden aangetoond, is de kans op toestemming groter. Als iemand vóór onderbewindstelling al vrijwel jaarlijks bedragen aan zijn of haar kinderen heeft geschonken, kan de bewindvoerder direct na aantreden aan de rechter machtiging vragen om nieuwe schenkingen te doen. Voorwaarde voor toekenning van een machtiging is dat het beschikbare vermogen voldoende is om in de toekomstige verzorging van de onderbewindgestelde te voorzien.

Dan is er ook nog de papieren schenking Daarmee kan de bewindvoerder de CAK-bijdrage (voor de AWBZ) van de onderbewindgestelde verlagen, terwijl de kinderen dan jaarlijks (op papier) een schenking ontvangen uit het vermogen van hun ouder, dus een vorderingsrecht. Ook hier heeft een dergelijk verzoek geen kans al er geen sprake is van een schenkingstraditie.

Wilt u meer weten over het doen van schenkingen bij bewindvoering? Bel ons voor het maken van een afspraak.


🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.