Aandacht voor rol executeur bij erfenis

In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig vaker een executeur benoemd in een testament. De executeur is belast met het afwikkelen van de erfenis. De keuzes die daarin gemaakt worden zij niet altijd even doordacht.

In veel testamenten wordt er voor gekozen om een van de kinderen als executeur te benoemen. Dat loopt niet altijd even goed af, met ruzies en gerechtelijke procedures als resultaat. Dat waren nu juist de dingen die degene die het testament heeft opgemaakt wilde voorkomen.
Een familielid als executeur heeft meestal geen kennis van, laat staan ervaring met het afwikkelingen van erfenissen. De ervaring in dergelijke gevallen varieert van slechte communicatie en niets uitvoeren via tegengestelde belangen van de erfgenamen tot irritatie en wantrouwen bij de overige erfgenamen.

Uit onderzoek blijkt dat het in situaties met een direct familielid als executeur in 60% van de gevallen mis gaat. Wordt er gekozen voor een familielid dat al wat verder van de directe familie afstaat, dan gaat het in mindere mate mis, namelijk in minder dan een kwart van de gevallen. Dat percentage zakt nog verder naar tien procent als er een professional als executeur is benoemd.

Wilt u meer weten over de rol van een executeur in uw testament? Bel ons voor het maken van afspraak.


🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.