Begrip “afstammelingen” zorgt voor onduidelijkheid in testament

Het gebruik van het woord “afstammelingen” in uw testament, in plaats van het begrip “kinderen” kan tot problemen leiden bij het afwikkelen van de uiteindelijke nalatenschap.

Met afstammelingen kunnen niet alleen de kinderen afzonderlijk worden bedoeld, maar bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen gezamenlijk voor elk gelijke delen. De vraag is of dat stand houdt. Wat kan er bijvoorbeeld gebeuren als de kinderen (de erfgenamen in eerste lijn) hier tegen in verweer komen?

In een dergelijke zaak voor de Rechtbank Den Haag onlangs speelde de onduidelijkheid over de uitleg van het begrip “afstammelingen”. Werden hiermee in deze zaak alleen de kinderen bedoeld of ook de kleinkinderen? Uitleg van een testament is gebonden aan regels. Zo moet er bijvoorbeeld worden gelet op de verhoudingen die in het testament worden geregeld en op de omstandigheden waaronder het testament is opgemaakt. In deze zaak was er sprake van een lopende echtscheidingsprocedure en ziekte bij degene die het testament had gemaakt. Reden voor het maken van het testament was om te voorkomen dat de echtgenote zou erven.

Uit het dossier bij de opmaak van het testament bleek dat er gesproken werd over de kinderen als enig erfgenaam en werden de regels van plaatsvervulling (kleinkinderen erven het kindsdeel als hun vader eerder overlijdt dan de grootouder) van toepassing verklaard. Uit het dossier en uit correspondentie bleek de bedoeling dat alleen de kinderen tot erfgenamen zouden worden benoemd.

Wilt u meer weten over het maken van een testament en een goede omschrijving van degenen die u wilt laten erven? Bel ons voor het maken van een afspraak.


🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.