Wat zijn mijn rechten als ik door mijn vader/moeder ben onterfd?

Als u onterfd bent, betekent dat nog niet dat u met lege handen komt te staan. De wet  biedt u de gelegenheid om aanspraak te maken op de zogenaamde legitieme portie. Die aanspraak dient u wel te maken binnen vijf jaar nadat u van het overlijden op de hoogte bent gebracht. Voor het daadwerkelijk opeisen van de legitieme portie heeft u 20 jaar de tijd. Als de wettelijke verdeling is toegepast, kunt u dit sowieso pas doen nadat de langstlevende partner/echtgenoot (ook) is overleden.

Alleen geld

De hoogte van uw legitieme portie is de helft van het erfdeel waar u recht gehad op zou hebben indien u niet onterfd was. Voor het geval u twijfels hebt over de hoogte ervan kunt u, sinds een uitspraak van de Kantonrechter, aan de executeur inzage vragen in diens bronnen. Mogelijke stukken die inzicht bieden zijn dan de aangifte en aanslagen erfbelasting, bankafschriften en/of een WOZ-beschikking.

Let wel, de legitieme portie mag alleen bestaan uit een geldbedrag. U heeft geen rechten op  goederen, onroerend goed of aandelen.

Heeft dit je vraag beantwoord?

 
🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.