Levens)testamenten en huwelijkse voorwaarden belangrijk voor continuïteit onderneming


Als ondernemer bent u dag en nacht bezig met uw bedrijf, bezig met uw product of dienst. Ondernemen is ook vooruitzien, en dat niet alleen over uw product of dienst, maar ook over de continuïteit van uw bedrijf. Dat is niet alleen van belang in verband met mogelijk overlijden, maar ook met het niet meer kunnen functioneren vanwege een ongeval of ziekte. In een testament in combinatie met een levenstestament kunt u ook op deze vlakken vooruitziend ondernemer zijn. Tijdig zaken vastleggen over vermogensoverdracht is het devies.

Meestal wordt er pas nagedacht over nalatenschap als een ondernemer zijn of haar bedrijf gaat verkopen of overdragen. Dan moeten in korte tijd mogelijke keuzes voor testamenten, huwelijkse voorwaarden, schenkingen en nalatenschap tegen elkaar worden afgewogen. Zorgvuldigheid is onder tijdsdruk ver te zoeken en daarmee is de financiële toekomst zowel privé als zakelijk niet optimaal geregeld.

In de praktijk blijkt dat ondernemers rond hun zestigste een goedlopend bedrijf en een goed vermogen hebben opgebouwd. Terwijl testamenten en huwelijkse voorwaarden soms wel twintig tot veertig jaar oud zijn en op een heel andere situatie toegesneden. Bovendien zijn de fiscale regels nogal eens veranderd. Daar bovenop komt nog de vaak veranderde gezinssamenstelling. Het zijn stuk voor stuk argumenten om jaren daarvoor al na te denken over hoe het verder moet met de onderneming (verkoop/overdracht) en met de privé situatie: verdeling van vermogen, actualisering van testamenten, het opstellen van levenstestamenten, regelingen voor kinderen en kleinkinderen. Daarbij komt ook de vraag op uw bord of u wilt schenken (bij leven) of nalaten (verdeling pas na overlijden). Schenken bijvoorbeeld kan gunstiger voor u en voor de begunstigden uitpakken in verband met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling en lage belastingtarieven. Dat scheelt uw erfgenamen een flink deel op de erfbelasting.

Bedrijfsoverdracht

Veel bedrijven zijn familiebedrijf. Bedrijfsoverdracht binnen de familie maakt het voorgaande extra complex. Nog een reden om vroeg te beginnen met nadenken en keuzes maken. Het gaat daarbij ook om het betrekken van de kinderen die niet de bedrijfsopvolger zijn.
Wat moet er gebeuren als u langdurig ziek wordt of zelfs wilsonbekwaam? Ook dat vraagt tijdige regeling en vastlegging van uw wensen en afspraken met betrokkenen.

Ons advies: Overweeg elke vijf jaar of de vastgelegde wensen en afspraken nog passen bij uw mogelijk veranderde situatie en toekomstplannen. Wilt u als ondernemer meer weten over bedrijfsoverdracht en nalatenschapsregelingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.