Onderhandse lening eigen woning vergt jaarlijkse informatie aan fiscus


Wie een eigenwoninglening is aangegaan bij bijvoorbeeld familie, eigen BV of buitenlandse bank, is verplicht om jaarlijks in de aangifte inkomstenbelasting gegevens over de schuld aan de Belastingdienst te verstrekken. Doet u dat niet of niet tijdig dan ziet de fiscus de lening niet al eigenwoningschuld en heeft u geen recht op renteaftrek.

De informatieplicht heeft betrekking op de volgende gegevens:

 1. 1. de datum van aangaan van de schuld;
 2. 2. het startbedrag van de schuld;
 3. 3. de maandelijkse rentevoet;
 4. 4. de contractueel vastgelegde looptijd in maanden;
 5. 5. de contractueel vastgelegde wijze van aflossing;
 6. 6. de identiteitsgegevens van de geldverstrekker, waaronder het fiscale nummer.

Bij het verstrekken van de identiteitsgegevens wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde administratieplichtigen en niet-administratieplichtigen. De eerste categorie – banken, verzekeraars e.a. – zijn bij wet aangewezen. Familie, eigen BV en buitenlandse banken zijn niet-administratieplichtigen. Om die reden ligt die verplichting bij u. De eerste groep niet-administratieplichtigen zijn natuurlijke personen (bijvoorbeeld familie). Heeft u de lening op die manier verkregen, dan moet u van die natuurlijke persoon de naam, het adres en het burgerservicenummer of, als die ontbreekt,, een hiermee vergelijkbaar fiscaal identificatienummer vermelden. De tweede groep niet-administratieplichtigen zijn rechtspersonen (bv of buitenlandse bank). Daarvan moet u de naam, het adres en een uniek nummer of fiscaal identificatienummer van de geldverstrekker vermelden.

De informatieplicht geldt sinds 2016. Bent u vergeten de informatie door te geven, dan heeft u daarvoor nog de tijd tot de aanslag onherroepelijk wordt of bij een tijdig bezwaar.

Er gelden nog aanvullende voorwaarden:

 1. • U mag de lening alleen gebruiken voor het kopen, verbouwen of onderhouden van uw huis of het afkopen van erfpacht.
 2. • De lening moet binnen 30 jaar annuïtair of lineair worden afgelost. Een lening afgesloten vanaf 1 januari 2013 moet annuïtair of lineair worden afgelost in 30 jaar.
 3. • De rente moet marktconform zijn.
 4. • U moet de rente echt betalen. Wordt het bedrag kwijtgescholden, ontstaat ook geen renteaftrek.
 5. • U mag geen fiscale partner van de geldverstrekker zijn, behalve als u zonder de geldverstrekker in het huis gaat wonen.

Wilt u meer weten over het opstellen van een onderhandse geldleningsovereenkomst/hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.