Niet tijdig aangepast testament heeft onbedoeld effect

Bij veranderingen in de samenstelling van uw gezin is het verstandig uw testament eens onder de loep te nemen. Is de inhoud nog accuraat? Bereikt u nog steeds het doel dat u voor ogen heeft? Het kan voorkomen dat uw testament door een veranderende situatie zorgt voor een andere uitkomst dan u nu zou willen.

Zo was er een man die in zijn testament, zonder achterlating van afstammelingen, zijn vriendin als enige erfgename benoemde. Zij waren samenwoners met een samenlevingscontract, waarin was voorzien in een wederzijds nabestaandenpensioen en een verblijvingsbeding voor de woning. Een jaar na het opmaken van het testament werd een zoon geboren. Het testament werd niet aangepast en jaren later overleed de man. De zoon kreeg een aanslag erfbelasting opgelegd, waarvan de hoogte was gebaseerd op de verkrijging van de gehele nalatenschap, minus de vrijstelling voor kinderen. De zoon vond dat zijn vader niet de bedoeling had zijn moeder uit te sluiten als erfgename.

Zowel de Rechtbank Den Haag als het Hof Den Haag stelde voorop dat bij beantwoording van de vraag wie erfgenaam is, gekeken moet worden naar de bewoordingen van het testament. In dit testament was de vriendin van de erflater aangewezen als erfgename indien er geen afstammelingen waren. Nu in het testament niet was bepaald dat zijn vriendin ook voor een deel gerechtigd was als er wel afstammelingen zouden zijn, was slechts de zoon aan te merken als erfgenaam.

Wilt u weten of uw testament nog ‘up-to-date’ is? Bel ons voor het maken van een afspraak.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.