Vanaf 1 september betere bescherming erfgenamen tegen schulden

Wie na een overlijden handelingen verricht die verband houden met de afwikkeling van de erfenis, gedraagt zich als erfgenaam en heeft daarmee de erfenis zuiver aanvaard. Dat kan grote risico’s met zich meebrengen. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, moeten de erfgenamen in dat geval het tekort uit eigen zak betalen. Per 1 september gaat dat veranderen.

In de nieuwe wet wordt het aantal gedragingen / handelingen waaruit nu nog zuivere aanvaarding voortvloeit, beperkt. Vanaf 1 september wordt een zuivere aanvaarding alleen veroorzaakt door handelingen die een benadeling van schuldeisers tot gevolg hebben. Denk aan het verkopen van goederen uit de nalatenschap.

De nieuwe wet voorziet ook in een regeling voor erfgenamen die al zuiver hebben aanvaard, maar naderhand tot de ontdekking komen dat er een onverwacht grote schuld in de erfenis zit die niet daaruit kan worden betaald. De erfgenaam kan dan door de kantonrechter worden gemachtigd om de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden. Een verzoek hiertoe moet binnen drie maanden na ontdekking van de schuld worden gedaan. Het zal niet eenvoudig zijn om deze mogelijkheid met succes te benutten. Elke erfgenaam heeft namelijk een onderzoeksplicht, hetgeen betekent dat hij of zij al het mogelijke moet hebben gedaan om er tijdig achter te komen of er sprake is van niet verwachte schulden.

Wilt u meer weten over het aanvaarden van een erfenis, het afwikkelen van een nalatenschap of het opstellen van een testament? Bel ons voor het maken van een afspraak

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.